MEDLIB-L Archives

May 2000, Week 2

MEDLIB-L@LIST.UVM.EDU

Options:

Subject

From

Date Sorted by Date, Most Recent First

LILRC-Robert Scheier
Sat, 13 May 2000 12:58:23 -0400
quinno
Fri, 12 May 2000 15:55:23 -0700
Jennifer H Diehl
Fri, 12 May 2000 15:29:46 -0500
Jennifer H Diehl
Fri, 12 May 2000 15:27:33 -0500
Donna M. Perzeski
Fri, 12 May 2000 16:13:57 -0400
Valerie Rankow
Fri, 12 May 2000 15:51:49 -0400
Patti Reynolds
Fri, 12 May 2000 12:43:39 PDT
Hudak, Melissa
Fri, 12 May 2000 14:09:13 -0500
Allen, Barbara
Fri, 12 May 2000 14:08:17 -0500
Sharon Wochos
Fri, 12 May 2000 14:05:48 -0500
Patti Reynolds
Fri, 12 May 2000 11:57:12 PDT
Margaret Vugrin
Fri, 12 May 2000 11:52:33 -0700
Nancy Washburne
Fri, 12 May 2000 13:36:15 -0400
Jane Tanner
Fri, 12 May 2000 12:20:17 -0500
Shifra Atik
Fri, 12 May 2000 12:22:02 -0400
Judith Siess, Information Bridges Intl
Fri, 12 May 2000 12:21:38 -0400
Babish, JoAnn
Fri, 12 May 2000 11:46:15 -0400
MICHELYNN
Fri, 12 May 2000 10:46:09 -0500
L-Soft list server at University at Buffalo (1.8d)
Fri, 12 May 2000 11:35:10 -0400
Anna Gieschen
Fri, 12 May 2000 10:14:51 -0500
Margaret Campbell
Fri, 12 May 2000 11:09:08 -0400
Judith Siess, Information Bridges Intl
Fri, 12 May 2000 10:56:36 -0400
Jameson School of Nursing Library
Fri, 12 May 2000 10:50:39 -0400
Susan Ebbinghouse
Fri, 12 May 2000 09:09:00 -0500
Dena Hanson
Fri, 12 May 2000 08:58:21 -0500
Jennifer H Diehl
Fri, 12 May 2000 08:53:37 -0500
Angelique Mattioli ou Marianne Heimann
Fri, 12 May 2000 15:52:05 +0200
Sela Schneider
Fri, 12 May 2000 10:51:33 -0300
Nichols William F Civ 96 MSGS
Fri, 12 May 2000 08:47:44 -0500
Larsen, Winifred Jessie
Fri, 12 May 2000 15:37:41 +0200
Mary Vickrey
Fri, 12 May 2000 08:31:06 -0500
alexw
Fri, 12 May 2000 09:03:44 -0400
Susan Ebbinghouse
Fri, 12 May 2000 07:59:52 -0500
Ellen de Bruin
Fri, 12 May 2000 05:41:09 PDT
Susan Ebbinghouse
Fri, 12 May 2000 07:33:28 -0500
Haider Ali
Fri, 12 May 2000 16:29:38 +0500
Harnsberger, Ann
Fri, 12 May 2000 07:23:36 -0400
Rena
Fri, 12 May 2000 11:39:56 +0200
Terri Singer
Thu, 11 May 2000 19:03:48 -0400
Donna Roginski
Thu, 11 May 2000 17:09:30 -0500
Donna Roginski
Thu, 11 May 2000 17:05:57 -0500
Linda Morgan
Thu, 11 May 2000 18:02:57 EDT
Donna Roginski
Thu, 11 May 2000 16:57:48 -0500
Miriam R Ullmann
Thu, 11 May 2000 16:48:18 -0500
Laurie Cole
Thu, 11 May 2000 16:15:17 -0500
Laney-Sheehan, Susan
Thu, 11 May 2000 16:13:33 -0500
Jim Serwinowski
Thu, 11 May 2000 16:47:04 -0400
Colleen M Spagnola
Thu, 11 May 2000 15:42:48 -0500
Auburn Steward
Thu, 11 May 2000 15:22:47 -0500
Peg Allen
Thu, 11 May 2000 15:07:05 -0500
Denis Gaffney
Thu, 11 May 2000 15:44:02 EDT
Laney-Sheehan, Susan
Thu, 11 May 2000 14:42:12 -0500
Peg Allen
Thu, 11 May 2000 14:39:48 -0500
alexw
Thu, 11 May 2000 15:37:29 -0400
Diane Cooper
Thu, 11 May 2000 15:09:03 -0400
Colleen M Spagnola
Thu, 11 May 2000 13:58:26 -0500
Williams, Yevetta, CIV, AFML
Thu, 11 May 2000 14:49:11 -0400
Stone, Martha
Thu, 11 May 2000 14:29:51 -0400
Marian Czajkowski
Thu, 11 May 2000 14:29:04 -0400
Harris, Tonia
Thu, 11 May 2000 14:26:47 -0400
Deborah Adams
Thu, 11 May 2000 14:19:47 -0400
Silver, Janis I
Thu, 11 May 2000 14:19:23 -0400
Windrem,Laurel E
Thu, 11 May 2000 11:13:45 -0700
Harris, Tonia
Thu, 11 May 2000 14:09:01 -0400
Zhygalo, Inga
Thu, 11 May 2000 13:51:02 -0400
Valerie Rankow
Thu, 11 May 2000 13:48:15 -0400
Gail Isenberg
Thu, 11 May 2000 12:41:18 -0500
Diane Piskorowski
Thu, 11 May 2000 13:32:14 -0400
Devereaux, MaryJo
Thu, 11 May 2000 13:14:16 -0400
Valerie Rankow
Thu, 11 May 2000 13:11:26 -0400
Rivers, Patricia L
Thu, 11 May 2000 10:10:06 -0700
Brad Dishan
Thu, 11 May 2000 13:09:06 -0400
L-Soft list server at University at Buffalo (1.8d)
Thu, 11 May 2000 13:08:52 -0400
Struck, Carolly - NH
Thu, 11 May 2000 12:04:21 -0500
ANNA E SCHNITZER
Thu, 11 May 2000 13:03:25 -0400
Gail Isenberg
Thu, 11 May 2000 11:52:55 -0500
Gail Isenberg
Thu, 11 May 2000 11:49:10 -0500
Anne Tomlin
Thu, 11 May 2000 12:44:23 -0400
Shannon Clever
Thu, 11 May 2000 11:31:00 -0500
Marty Adamson
Thu, 11 May 2000 11:18:35 -0500
Kathy Tacke
Thu, 11 May 2000 09:09:22 -0700
Angelique Mattioli ou Marianne Heimann
Thu, 11 May 2000 17:25:12 +0200
Rebecca Danner
Thu, 11 May 2000 08:24:34 -0700
Ziegler, Judy
Thu, 11 May 2000 11:10:19 -0400
Charlotte McClamma
Thu, 11 May 2000 08:08:38 -0700
Debbie Skolnik
Thu, 11 May 2000 10:42:27 -0400
Debbie Skolnik
Thu, 11 May 2000 10:33:56 -0400
Joan Paine
Thu, 11 May 2000 08:27:08 -0600
Silver, Janis I
Thu, 11 May 2000 10:18:18 -0400
Silver, Janis I
Thu, 11 May 2000 10:13:37 -0400
Sharon Henrich
Thu, 11 May 2000 09:48:58 -0400
Madeleine Taylor
Thu, 11 May 2000 09:38:53 -0400
Rupa Chaobal
Wed, 10 May 2000 14:10:57 -0700
Cindy Perkins
Wed, 10 May 2000 15:31:09 -0500
Madeleine Taylor
Wed, 10 May 2000 16:23:50 -0400
Kathleen Puglia
Wed, 10 May 2000 15:13:30 -0500
<>
Wed, 10 May 2000 14:56:28 -0500
Marilyn Teolis
Wed, 10 May 2000 13:45:25 -0600
Foster, Jan
Wed, 10 May 2000 14:13:51 -0500
Beth Addis
Wed, 10 May 2000 14:45:09 -0400
Mary Edgerly
Wed, 10 May 2000 12:08:53 -0400
Susan Ebbinghouse
Wed, 10 May 2000 10:44:46 -0500
Madeleine Taylor
Wed, 10 May 2000 11:35:31 -0400
Susan Ebbinghouse
Wed, 10 May 2000 10:02:28 -0500
Esther Johnson
Wed, 10 May 2000 07:47:53 -0700
Austin, Dale
Wed, 10 May 2000 09:43:42 -0500
Austin, Dale
Wed, 10 May 2000 09:32:31 -0500
Holmes, Carolyn
Wed, 10 May 2000 09:16:59 -0500
Martinez, Pamela
Wed, 10 May 2000 09:46:07 -0400
Michelle Kraft
Wed, 10 May 2000 09:23:06 -0400
Nichols William F Civ 96 MSGS
Wed, 10 May 2000 08:14:11 -0500
Linda Muehl
Wed, 10 May 2000 07:57:06 -0400
Cleo Wilkinson
Wed, 10 May 2000 16:14:32 +1000
quinno
Tue, 9 May 2000 15:06:21 -0700
Andy or Anne Paradise
Tue, 9 May 2000 20:44:33 GMT
Ellen de Bruin
Tue, 9 May 2000 13:23:01 PDT
Foster, Jan
Tue, 9 May 2000 15:20:07 -0500
Creech Carol
Tue, 9 May 2000 16:18:20 -0400
Wallin, Inger
Tue, 9 May 2000 16:02:17 -0400
Creech Carol
Tue, 9 May 2000 15:42:15 -0400
KAREN CROSSER
Tue, 9 May 2000 14:29:59 -0500
Donna Beales
Tue, 9 May 2000 13:56:05 -0400
Holmes, Heather
Tue, 9 May 2000 13:22:57 -0400
Judith Schlissel
Tue, 9 May 2000 12:43:24 -0400
KAREN CROSSER
Tue, 9 May 2000 10:34:18 -0500
Donna Beales
Tue, 9 May 2000 10:29:18 -0400
Auburn Steward
Tue, 9 May 2000 09:16:58 -0500
Margaret Rennie
Mon, 8 May 2000 13:30:31 -0700
Barbara Hartman
Mon, 8 May 2000 15:12:38 -0400
Harris, Tonia
Mon, 8 May 2000 15:01:17 -0400
Cindy Perkins
Mon, 8 May 2000 13:47:14 -0500
Kerry Hodgson
Mon, 8 May 2000 14:18:17 -0400
Madeleine Taylor
Mon, 8 May 2000 14:06:48 -0400
KAREN CROSSER
Mon, 8 May 2000 12:38:08 -0500
Margaret Rennie
Mon, 8 May 2000 10:29:45 -0700
Charlotte McClamma
Mon, 8 May 2000 10:10:48 -0700
Long, Shannon
Mon, 8 May 2000 09:50:02 -0700
Silvia Patrick
Mon, 8 May 2000 09:17:08 -0700
Jennifer H Diehl
Mon, 8 May 2000 11:09:18 -0500
Lynn Cummings
Mon, 8 May 2000 10:58:01 -0500
Kay Root
Mon, 8 May 2000 11:53:27 -0400
Susan Ebbinghouse
Mon, 8 May 2000 10:45:48 -0500
Blobaum, Paul
Mon, 8 May 2000 10:35:12 -0500
Holmes, Heather
Mon, 8 May 2000 11:28:38 -0400
Catherine Mooney
Mon, 8 May 2000 10:24:07 -0500
Anne Tomlin
Mon, 8 May 2000 11:08:09 -0400
Medical Library - Pontiac Osteopathic Hospital
Mon, 8 May 2000 10:08:59 -0400
Nichols William F Civ 96 MSGS
Mon, 8 May 2000 08:25:44 -0500
Donna Beales
Mon, 8 May 2000 08:59:16 -0400
Christina Ransom
Mon, 8 May 2000 08:55:57 -0400
ANNA E SCHNITZER
Mon, 8 May 2000 08:39:24 -0400
Donna Beales
Mon, 8 May 2000 08:04:27 -0400
FURUTANI Kohsuke
Mon, 8 May 2000 16:29:17 +0900
JANICE THOMPSON
Wed, 4 Jul 1990 06:25:57 -0400
JANICE THOMPSON
Wed, 4 Jul 1990 06:22:37 -0400

ATOM RSS1 RSS2