Hi,
the document is attached.
 

Fremzhduloj! he said. Amizhko mizh.